rek

För såväl uppdragsgivare som kandidater är en korrekt genomförd rekryteringsprocess viktig för att nå bra resultat. Viktiga faktorer är  individuella förmågor, intressen, värderingar och andra personlighetsdrag,  något som vi, på ett strukturerat sätt, hjälps åt att identifiera under processen. Därför startar vi varje uppdrag med att ta fram en noggrann kravprofil som leder oss fram till rätt kandidat.
I våra offerter får du en tydlig bild av hur vi kommer att lösa rekryteringsuppdraget, en tidplan samt priser, garantier och övriga villkor.

En bra matchning mellan en person (hans eller hennes förmågor och begåvning, behov, värderingar och attityder) och en organisation (dess yrkesrollskrav, arbetsmiljö och organisationskultur) leder till högre tillfredsställelse, bättre prestationer och hälsa, såväl på ett individuellt som ett organisatoriskt plan. Utan en bra kravprofil och personbedömning finns det risk att man gör en felrekrytering.

Våra rekryteringskonsulter har själva lång arbetslivserfarenhet från de områden de rekryterar inom och kan således kartlägga ditt rekryteringsbehov. Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen såsom personlighets- och färdighetstester, cv-urval, second opinion, search, intervjuteknik och bakgrundskontroll.

Anlitar ni oss kan ni i lugn och ro driva er verksamhet vidare i vetskap om att ni snabbt, säkert och med bra garantier får medarbetare som kan sitt jobb.